Ala Lan Endahing Kahanan

Ana nagara, misuwur endahing patamanane, kekembangan kang tinandur ing keputren luwih satus…